Αγροτικές Ασφάλειες

Αγροτικές Ασφάλειες

Ολοκληρωμένη λύση για τις ασφαλιστικές ανάγκες της κάθε αγροτικής μονάδας!

Αφορά ασφαλιστικά προγράμματα για:

  • Αγροτικά κτήρια
  • Αγροτικά Μηχανήματα
  • Αγροτικά Οχήματα
  • Αγροτικές μεταφορές
  • Αστική Ευθύνη
  • Θερμοκήπια
  • Ζωϊκό κεφάλαιο
  • Φυτική παραγωγή

Ζητήστε προσφορά!