Αστική Ευθύνη &
Νομική Προστασία
Διαχειριστή

Αστική Ευθύνη Διαχειριστή

Προστασία Διαχειριστή σε περίπτωση αμέλειας ή παράλειψης!

Kαλύπτεται η αστική ευθύνη του διαχειριστή για ζημιά από ατυχήματα (θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) σε τρίτους ή κάποιο ένοικο της πολυκατοικίας, από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του.
Στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους συμπεριλαμβάνονται: η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, τα ασανσέρ, το δώμα (αν δεν αποτελεί διαμέρισμα), καθώς επίσης όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι, η στέγη, η ταράτσα, οι καπνοδόχοι και ο σκελετός της πολυκατοικίας.

Η μη ασφάλισή  (εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα απέρριπτε πρόταση του διαχειριστή για ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων) επιφέρει ποινική και αστική ευθύνη στο διαχειριστή

Νομική Προστασία Διαχειριστή

Συμπληρωματική κάλυψη για την αστική ευθύνη διαχειριστή για δύσκολες περιπτώσεις!

Εξασφαλίζεται η κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ελεύθερα ή να δώσετε το δικαίωμα στην εταιρία να ορίσει εκείνη δικηγόρο. Συγκεκριμένα, η INTERAMERICAN καλύπτει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο ή Αρχές, το κόστος για:

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας
  • Τα δικαστικά έξοδα
  • Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
  • Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
  • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
  • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Παρέχεται  απεριόριστο όριο κάλυψης για τα παραπάνω έξοδα στην Ελλάδα.

Ζητήστε προσφορά!