Ασφάλεια
Αστικής Ευθύνης
Ιατρών

Ασφάλεια αστικής ευθύνης ιατρών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών

Με την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιατρών, καλύπτεται η Αστική σας Ευθύνη έναντι των ασθενών σας, για ατυχήματα που θα προξενηθούν µε υπαιτιότητά σας (Απώλεια ζωής ή Σωµατικές βλάβες συμπεραλαμβανομένης της Ψυχικής οδύνης και της Ηθικής βλάβης από αμέλεια ἡ παράλειψη σας κατά την άσκηση του ιατρικού σας επαγγέλματος.

Καλύψεις

Πρόκειται για ένα κλειστό πακέτο προϊόντος για εσάς καιτα πρόσωπα που έχετε στην υπηρεσία σας γιά :

  1. Αποζημιώσεις που επιδικάζονται σχετικά µε απώλεια ζωής ἡ σωματικές βλάβες ασθενών σας και οφείλονται σε αμέλεια ή παράλειψη από την άσκηση της ιατρικής σας ειδικότητας.
  2. Λάθη ἡ παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δίνονται απὀ εσάς στους βοηθούς σας.
  3. Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα, µέχρι του ποσού των 10.000€ για την υπεράσπιση σας σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ’ αμελείας παραβάσεις.
  4. Ιατρικά σφάλματα στην παροχή πρώτων βοηθειών (πέραν της ειδικότητάς σας) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  5. Ατυχήματα που µπορεί να συμβούν στους επισκέπτες στο χώρο του ιδιωτικού σας ιατρείου.

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

Το minimum είναι 100.000€ και το μέγιστο 1.500.000€ ,ανά 100.000€ κεφάλαιο κάλυψης. Στο ποσό είναι ενσωματωμένο και το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο των δαπανών της Νομικής Υποστήριξης.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ελάχιστου κεφαλαίου, μπορούμε να δώσουμε συμπληρωματική κάλυψη, διατηρώντας το εν ισχύ σύμβόλαιό σας.

Ή στη περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε συμβόλαιο µε χαμηλότερο ασφάλιστρο σας προτείνουμε τις παρακάτω εκδοχές:

Οι επιλογές των απαλλαγών είναι :

pinakas e1709934804720

Η αργοπορηµένη δήλωση απαίτησης αξίωσης αποζημίωσης µπορεί να είναι διάρκειας ενός ἡ δύο ή πέντε ετών.

Ζητήστε προσφορά!