Ασφάλεια
Αστικής Ευθύνης &
Νομική προστασία

Γενική Αστική Ευθύνη

Ευθύνη & Υπαιτιότητα!
(Αρθ. 914-932 Α.Κ.)

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

 • Γραφεία –Ιατρεία- Κτηνιατρεία
 • Εστιατόρια-Καφετέριες-Βar-Nυχτερινά κέντρα
 • Εμπορικά καταστήματα Παρασκευής & Πώλησης Τροφίμων
 • Υπόλοιπα Eμπορικά Kαταστήματα
 • Κομμωτήρια-Ινστιτούτα Αισθητικής
 • Γυμναστήρια-Αθλητικά κέντρα
 • Συνεργεία-Σταθμοί Αυτοκινήτων-Βουλκανιζατέρ-Φανοποιεία
 • Αίθουσες Εκδηλώσεων-Συναυλίες
 • Camping-Παιδότοποι-Κατασκηνώσεις
 • Εκπαιδευτήρια-Σχολές-Φροντιστήρια-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 • Ξενοδοχεία μικρών ζώων

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Επαγγελματική ευθύνη & Ψυχικό κόστος!
(Ν.2251/1994)

Η Eπαγγελματική Αστική ευθύνη είναι μια από τις κατηγορίες της Αστικής Ευθύνης. Συνδέεται με την υποχρέωση σας που απορρέει από το επάγγελμά σας επί το πλείστον, στο να αποκαταστήσετε ζημιές, όπως σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές, που προκαλέσατε σε τρίτους άθελά σας από λάθη σας ή παραλείψεις σας ( Αδικοπραξία ). Οι έννοιες της Ηθικής βλάβης και της Ψυχικής οδύνης είναι άμεσα συνυφασμένες με την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κατηγορίες επαγγελματικής αστικής ευθύνης για επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και τεχνικών επαγγελμάτων:

 • Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών
 • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών
 • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών
 • Ασφάλιση  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιών
 • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων
 • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Tour Operators
 • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Νομοθεσία & Οικονομικό Κόστος!
(Αρθ.657/658/932 Α.Κ)

Καλύπτεται η αστική ευθύνη σας έναντι του έμμισθου υπαλληλικού και εργατοτεχνικού υπαλληλικού προσωπικού σας σε περίπτωση σωματικών βλαβών ή θανάτου λόγω ατυχήματος, από αμέλεια δική του ή των προστηθέντων του.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η υγεία μας!
(Περί προστασίας καταναλωτή Ν.2251/1994)

Καλύπτεστε, εάν είστε κατασκευαστής, παραγωγός, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από την χρήση του ελαττωματικού σας προϊόντος.

Ασφάλιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Ολοκληρωμένη προστασία για το περιβάλλον και την επιχείρησή σας!
(οδηγία 2004/35/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου- Ο Ρυπαίνων πληρώνει)

Kαλύπτεστε από απαιτήσεις που εγείρονται συνέπεια συνθηκών μόλυνσης κατά τη διάρκεια παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τα έξοδα αποκατάστασης έτσι ώστε να επαναφερθεί η περιοχή που έχει υποστεί μόλυνση στη πρότερη κατάσταση.

Eιδικότερα:

–  Κάλυψη Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για αποκατάσταση υλικών ζημιών

–  Kάλυψη Δαπανών:

  • Αποκατάστασης περιβάλλοντος στα προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους για αιφνίδιο και ατυχηματικό αίτιο και γεγονός
  • Λήψης μέτρων περιορισμού επελθούσης περιβαλλοντικής ζημίας
  • Για μετρήσεις, αξιολογήσεις, εκπόνηση μελετών και προτάσεων μέτρων αποκατάστασης που ζητούνται από την αρμόδια αρχή μέχρι ορίου
  • Νομικής στήριξης ασφαλισμένου

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Ασφάλεια χωρίς κόστος!

Καλύπτεστε για την Αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων που μπορεί να σας δημιουργήσει απρόσμενη μεγάλη οικονομική απώλεια από τυχόν παράλειψη ή αμέλειά σας, εφόσον είστε ιδιοκτήτης:

 •  Μικρού Ξενοδοχείου έως 60 δωματίων
 •  Ενοικιαζόμενων Δωματίων – Διαμερισμάτων
 •  Επιχείρησης Αγροτουρισμού Τουριστικών μονάδων

Η Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων της Ιnteramerican σας παρέχει:

 •  Ολοκληρωμένη προστασία
 •  Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες
 •  Προσιτά ασφάλιστρα
 •  Απλές διαδικασίες
 •  Ταχύτητα στις αποζημιώσεις
 •  Ξεκάθαρους όρους

Δείτε Παροχές & Σχέδια

Ζητήστε προσφορά!