Ασφάλεια
Εισοδήματος

Ασφάλεια Εισοδήματος

Το σύντομο αύριο!

O κίνδυνος να μην μπορεί κανείς να εργαστεί είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια είναι σημαντικός και γίνεται πολύ σοβαρός σε περιπτώσεις αναπηρίας με τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσά της σύνταξης που παρέχει το κράτος μας, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα ενός ατόμου ή μιας οικογένειας.

Αυτού του είδους οι ασφαλίσεις μεριμνούν ώστε να σας παρέχονται κεφάλαια καλύψεων  ανάλογα το πρόγραμμα με την μορφή μηνιαίων δόσεων ή εφάπαξ κεφαλαίων, ή και τα δύο, σε συνδυασμό με ή χωρίς Ασφάλεια Ζωής και Απώλεια Πληρωμής Ασφαλίστρων στις ακόλουθες πιθανές περιπτώσεις:

  • Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
  • Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας
  • Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος

Οι ηλικίες εισόδου  είναι από 18 έως 60 ή και 65 ετών ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης με αναμονή έναρξης παροχής  στην πρόσκαιρη ασφάλεια εισοδήματος 7 ή και 15 μέρες και  ελάχιστο ποσό παροχής από €100 ή €400 και μέγιστο €9.000.

Υπάρχει πρόβλεψη προγραμμάτων σε όσους εργάζονται με αμοιβή ή κέρδος αλλά και σε όσους  δεν ασκούν επάγγελμα.

ασφάλεια εισοδήματος | Insurancetime.gr

Ζητήστε προσφορά!