Ασφάλεια εξοχικής κατοικίας , ασφαλιστήριο συμβόλαιο