Ασφάλεια Ζωής

Aσφάλιση Ζωής

Το σωσίβιο της ζωής!

Η ασφάλεια ζωής καλύπτει την οικονομική εξασφάλιση των εξαρτωμένων μελών της οικογένειας σας σε περίπτωση που για λόγους υγείας ή ατυχήματος φύγετε ξαφνικά από την ζωή. Σκοπός της ασφάλισης είναι η συνέχιση του ίδιου βιοτικού επιπέδου τους για τα πρώτα χρόνια, χωρίς να διαταραχθεί η καθημερινότητά τους μέχρι να επαναπροσδιοριστούν ομαλά στις νέες συνθήκες των δεδομένων τους.

Συνήθως με την είσπραξη των χρημάτων οι δικαιούχοι σας φροντίζουν για την αποπληρωμή τρεχόντων εξόδων οικογένειας επίσημων και ανεπίσημων, τυχόν δανειακών υποχρεώσεων, τελευταίων εξόδων, φόρων κληρονομιάς καθώς  και  την διασφάλιση   του επαγγελματικού προσανατολισμού των παιδιών σας. Επίσης, εάν είστε επιχειρηματίας σας δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλίσετε την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής του συνεταίρου σας.

Μπορούν να συνδυαστούν με καλύψεις  ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα καθώς και εισοδήματος.  Υπάρχουν 4 είδη ασφαλειών προς επιλογή:

ασφάλεια ζωής

Απλή ασφάλιση Ζωής

Ηλικία εισόδου από 18 έως 70 ετών με λήξη στα 75 και ελάχιστο ποσό €10.000. Μπορεί να προκαθοριστεί η διάρκεια της από αρχή.

ασφάλεια ζωής

Απλή ασφάλεια Ζωής ετησίας διάρκειας

Ηλικία εισόδου από 18 έως 74 ετών με λήξη στα 75 και ελάχιστο ποσό €10.000. Ανανεώνεται ανά έτος.

ασφάλιση ζωής

Απλή ασφάλεια Ζωής μειωμένου κεφαλαίου

Ηλικία εισόδου από 18 έως 65 ετών με λήξη στα 75 και ελάχιστο ποσό €10.000. Συνήθως τηρούν την χρονική διάρκεια των δανείων και η κάλυψη μειώνεται αναλογικά και ισόποσα κατά την διάρκεια των ετών.

Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με  την ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας  μειωμένου κεφαλαίου.

ασφάλιση ζωής

Ισόβιος ασφάλεια Ζωής με αξία εξαγοράς (1,5%)

Ηλικία εισόδου από 3μηνών έως 65 ετών με λήξη στα 75 και ελάχιστο ποσό €1.000.Το πρόγραμμα έχει ισόβια ισχύ και λήγει μόνο σε περίπτωση επέλευσης της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου ή σε περίπτωση εξαγοράς του προγράμματος.

Είναι προϊόν πειθαρχημένης αποταμίευσης με εγγυημένη απόδοση.

Ζητήστε προσφορά!