Ασφάλεια
Κοινόχρηστων
χώρων

Ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων
κτιρίου / πολυκατοικίας

Ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων – Βασικές καλύψεις σε μικρούς ή μεγάλους κινδύνους!

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος, καπνός
 • Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία/λέβητα
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι
 • Ζημιές από πτώση δένδρων, στύλων συνεπεία θύελλας
 • Διάρρηξη σωληνώσεων, sprinklers, υπερχείλιση δεξαμενής νερού και αποχετεύσεων
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα και θραύση σωληνώσεων
 • Απεργίες, οχλαγωγίες, στάσεις, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημιές κτιρίου από απόπειρα διάρρηξης
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων αυτού
 • Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών για μελέτες ανακατασκευής
 • Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών

Ζητήστε προσφορά!