Προσωπικό
Ατύχημα

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Προσωπικό Ατύχημα της Ιnteramerican απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών αλλά  και σε ενήλικες από 18 ετών έως 65 σε ενδεχόμενη περίπτωση ατυχήματος με πλούσιες παροχές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Παρέχεται:

  • Σε εργαζόμενους ανεξαρτήτως παροχής με δυνατότητα παροχής έως και 10 μονάδες.
  • Σε μη εργαζόμενους, όπως άνεργους, νοικοκυρές, φοιτητές, συνταξιούχους με δυνατότητα παροχής έως και 4 μονάδες.
  • Σε παιδιά με δυνατότητα παροχής έως και 4 μονάδες, χωρίς την κάλυψη της πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας.

Συνοπτικά η Ασφάλεια Προσωπικό Ατύχημα έχει τις παρακάτω παροχές:

  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
  • Άμεση ιατρική βοήθεια ‘’1010’’
  • Νοσοκομειακό επίδομα
  • Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα*
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα
  • Μερική ολική ανικανότητα
  • Απώλεια ζωής

*Η κάλυψη της πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας μπορεί να υπολογιστεί με απαλλαγή προγράμματος 7 και 14 ημερών κατόπιν επιλογής σας.

Το συμβόλαιο εκδίδεται είτε με ετήσιο ασφάλιστρο είτε με 6μηνες πληρωμές με 4% επιβάρυνση και σε περίπτωση πιστωτικής κάρτας δίνεται έκπτωση 5%.

Δείτε αναλυτικό Πίνακα καλύψεων με τις μονάδες σε διαβάθμιση 3 σχεδίων

Όροι προσωπικού ατυχήματος

Ζητήστε προσφορά!