Ασφάλεια Πυρός

Ασφάλεια Πυρός
κατοικίας/Εξοχικού

Ασφάλεια πυρός – Εξασφαλίζοντας κόπους και θυσίες!

Όνειρο πολλών Ελλήνων αποτελεί η απόκτηση ενός ιδιόκτητου σπιτιού είτε είναι κύριας χρήσης ή ακόμα δευτερεύουσας. Πολλά χρήματα δαπανώνται,πολλές φορές και με δάνειο, τόσο για την ανέγερσή του, όσο για την αγορά του και τον εξοπλισμό του. Τα προγράμματα ασφάλισης πυρός κατοικίας INTERAMERICAN HOME προσφέρονται σε 3 διαφορετικά πακέτα συγκεκριμένου εύρους καλύψεων (CLASSIC, EXTRA, TOTAL), ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε. Κάθε πακέτο παρέχει καλύψεις  είτε για το κτήριο, είτε για το περιεχόμενο του ή σε συνδυασμό  των δύο.

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής της κατοικίας, διαμορφώνεται και το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που μπορείτε να το υπολογίσετε με βάση:

Το τετραγωνικό μέτρο
  • €1.100 – €1.800 για το κτήριο
  • €200 – €600 για το περιεχόμενο
ή
Το επιλεγόμενο κεφάλαιο κάλυψης μέσα από εύρος ορίων
  • €33.000 – €800.000 για το κτήριο
  • €6.000 – €300.000 για το περιεχόμενο

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται δε  ανάλογα με:

Α. Το ύψος της συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), που θα επιλέξετε:

  • Vip : Καμία συμμετοχή σε περίπτωση ζημιάς.
  • €400 : Συμμετοχή στις καλύψεις νερών, πράξεις βίας, α/ε τρίτων,κλοπής/διάρρηξης, βραχυκύκλωματος, θραύσης τζαμιών.

Β. Την προσθήκη προαιρετικών καλύψεων όπως:

  • Σεισμού με συμμετοχή 2% ή 4% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ή και
  • Καθίζηση/Κατολίσθηση/Ύψωση εδάφους με συμμετοχή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

Το συμβόλαιο αποζημιώνει σε αξία καινούργιου για το κτήριο και αξία αντικατάστασης για το περιεχόμενο.

Καλύψεις Προγραμμάτων

Όροι Συμβολαίου

Ζητήστε προσφορά!