ασφάλεια υγείας χωρίς ιατρικό ιστορικό

Ιατρικό Ιστορικό και ο ρόλος του στην Ασφάλιση Υγείας

Τι είναι το Ιατρικό Ιστορικό και τι σημαίνει Ασφάλεια Υγείας χωρίς Ιατρικό Ιστορικό ;

Το Ιατρικό Ιστορικό μας, συνήθως ζητείται μέσω ερωτήσεων που γίνονται κατά την αρχική επίσκεψή μας από τον ιατρό της εκάστοτε ειδικότητας που συμβουλευόμαστε για την επίλυσή του προβλήματος υγείας που μας απασχολεί. Επίσης, ζητείται και από τον Αναισθησιολόγο κατά την διάρκεια ενός προεγχειρητικού ελέγχου. Οι απαντήσεις που δίνουμε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις εκτός από το ύψος, βάρος, ημερομηνία γέννησης, τις κληρονομικές παθήσεις των συγγενών μας και τα φάρμακα που λαμβάνουμε είναι το λεγόμενο ιατρικό ιστορικό που πρέπει να γνωστοποιήσουμε στον Ασφαλιστικό Σύμβουλο μας, εάν θέλουμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο Υγείας ή Ζωής ή Εισοδήματος.

Δεν υπάρχει Ασφάλεια Υγείας χωρίς Ιατρικό Ιστορικό εκτός και εάν η Ασφαλιστική θέλει όπως πχ. στον κλάδο των ομαδικών να συνάψει ομαδικό συμβόλαιο σε μια ομάδα ατόμων επιχείρησης, από συγκεκριμένο αριθμό και πάνω, ανεξάρτητα από τις προϋπάρχουσες παθήσεις που έχουν προκύψει σε αυτή την ομάδα. Το ‘’χωρίς Ιατρικό Ιστορικό’’ το προσφέρει μόνο ο Κρατικός φορέας μας, που βάσει νομοθεσίας πάσχουμε ή δεν πάσχουμε από κάποια σοβαρή ασθένεια είναι υποχρεωμένος να μας εντάξει στο τμήμα παροχών Υγείας.

Τι σημαίνει Ασφάλεια Υγείας με Ιατρικό Ιστορικό στην πράξη;

Συνήθως αυτό που εμείς οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι εννοούμε είναι ότι εκτός από τις ερωτήσεις που σας θέτουμε, οι οποίες είναι και οι βασικές βάσει του τμήματος underwriting της Ασφαλιστικής Εταιρείας υποβάλλοντας την αρχική αίτηση ασφάλισής σας Υγείας ή Ζωής ή Εισοδήματος σε αυτήν, θα χρειαστεί βάσει του ιατρικού ιστορικού σας ή της ηλικίας σας να επισκεφθείτε και ιατρό του Δικτύου της Ασφαλιστικής Εταιρείας. Και αυτό για να γίνουν και κάποιες συμπληρωματικές εξετάσεις, που ζητά το αρμόδιο τμήμα της Ασφαλιστικής με χρέωσή της προς αξιολόγηση της αίτησης για έκδοση συμβολαίου. Οι ηλικίες που μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία είναι 50 με 55 ετών και άνω ανάλογα με τη γραμμή της κάθε Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Το Ιατρικό Ιστορικό θεωρείται Προσωπικό Δεδομένο;

Το Ιατρικό Ιστορικό είναι Προσωπικό Δεδομένο. Ωστόσο στην συγκεκριμένη περίπτωση, βάσει του άρθρου 3 του Ν.2496/97* που αναφέρεται στην περιγραφή του κινδύνου ‘’ ο λήπτης (ο υποψήφιος ασφαλιζόμενος) της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον Ασφαλιστή (Ασφαλιστική Εταιρεία) κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε ερώτηση του Ασφαλιστή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία ο Ασφαλιστής, έθεσε σαφείς γραπτές ερωτήσεις, τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα που επηρεάζουν την από μέρους του εκτίμηση και αποδοχή του κινδύνου’’.

Πρέπει να γνωρίζει η Ασφαλιστική Εταιρεία όλο το Ιατρικό Ιστορικό μου;

ΝΑΙ. Για να γνωρίζει και ο Ασφαλιζόμενος τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του συμβολαίου του σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργείου ή ακόμα και σε επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων και επισκέψεων σε ιατρούς.

Πότε οι Ασφαλιστικές Εταιρείες ζητούν αναλυτικό Ιατρικό Ιστορικό;

Συνήθως σε εκείνες τις περιπτώσεις που πρέπει να αξιολογηθούν σε τρία (3) επίπεδα. Εάν δηλαδή η Ασφαλιστική Εταιρεία αναλαμβάνει τον κίνδυνο:

  1. Χωρίς Εξαίρεση.
  2. Με εξαίρεση συγκεκριμένου Χρονικού Διαστήματος ή και μόνιμα.
  3. Με επασφάλιστρο (ποσοστό χρηματικής επιβάρυνσης του ασφαλιζομένου στο αρχικό ασφάλιστρο, έτσι ώστε σε ενδεχόμενη περίπτωσης αποζημίωσης του να δώσει η Ασφαλιστική Εταιρεία ‘’το πράσινο φώς’’ για έγκριση κάλυψης.

Έχει την δυνατότητα η Ασφαλιστική Εταιρεία να μην με αποζημιώσει και πότε;

ΝΑΙ. Σε περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων ή και απόκρυψης στοιχείων ιατρικού ιστορικού έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός, αφότου έλαβε γνώση των αντικειμενικών ουσιωδών στοιχείων ή περιστατικών εκ των υστέρων βάσει του άρθρου3 του Ν.2496/97.

Πότε και πως μπορεί η Ασφαλιστική Εταιρεία να διασταυρώσει εάν υπήρχε κάποια πάθηση προϋπάρχουσα στην Υγεία μου και δεν την είχα δηλώσει στο Medical Report μου;

Εάν ζητηθούν συγκεκριμένα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και από ιατρική γνωμάτευση νοσηλείας ή χειρουργείου από το Ιατρικό Ιστορικό που δώσατε στον ιατρό σας.

Ξέχασα να δηλώσω κάποια πάθησή μου στην αρχική μου αίτηση. Πρέπει να την δηλώσω;

Ναι. Σε αυτή την περίπτωση προτείνω να μιλήσετε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο να σας κατευθύνει. Καλό είναι να έχετε επιλέξει έναν έμπειρο Ασφαλιστικό Σύμβουλο που τον εμπιστεύεστε.

Πως αντιμετωπίζονται οι προϋπάρχουσες ασθένειες από τις Ασφαλιστικές εταιρείες;

  1. Χωρίς Εξαίρεση ανάλογα την πάθηση, εάν ήταν προσωρινή ή χρόνια.
  2. Με εξαίρεση συγκεκριμένου χρονικού Διαστήματος ή και μόνιμα.
  3. Με επασφάλιστρο (ποσοστό χρηματικής επιβάρυνσης του ασφαλιζομένου στο αρχικό ασφάλιστρο του, έτσι ώστε σε ενδεχόμενη περίπτωσης αποζημίωσης του να δώσει η Ασφαλιστική Εταιρεία έγκριση κάλυψης.

Σε ποιο στάδιο της ζωής μου πρέπει να ασφαλιστώ; Σε ποια ηλικία;

Όταν είστε υγιής για να έχετε ένα συμβόλαιο στα χέρια σας χωρίς εξαιρέσεις!

* Για τον ν.2496/97 ( Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις ) πατήστε εδώ.


Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: