Ασφάλιση κατά
παντός κινδύνου
Εργολάβων

Κατά παντός κινδύνου εργολαβία & Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

Σημαντική προστασία για ιδιοκτήτες & Εργολάβους!

Αφορά ανέγερση οικοδομών και ανακαίνιση χώρων με ευρύ φάσμα καλύψεων που περιλαμβάνουν:

  • Υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο
  • Αστική Ευθύνη προς τρίτους
  • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Ζητήστε προσφορά!