ασφάλιση κατοικίας και έκπτωση ΕΝΦΙΑ

3 απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ αναφορικά με την ασφάλιση της κατοικίας

Ασφάλιση κατοικίας και Έκπτωση ΕΝΦΙΑ

Δείτε πως εφαρμόζεται στην πράξη το ποσοστό της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ και τις 3 απαραίτητες καλύψεις που πρέπει να περιέχει το ασφαλιστήριο σας γιά να εφαρμοστεί η έκπτωση.

•12 μήνες : 10%
• 9 μήνες : 7,5%
• 3 μήνες : 2,5%

Απαραίτητες καλύψεις
-Πυρκαγιά
-Πλημμύρα
-Σεισμός

Η ΕΑΕΕ, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τα μέλη της ότι δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση 1014/2024 (ΦΕΚ Β’ 743/31.1.2024), που αφορά τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση 1014/2024 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τον αναφερόμενο στην επικεφαλίδα τίτλο (κείμενο απόφασης εδώ).

Η έκδοση της εν λόγω απόφασης έχει προβλεφθεί στον Νόμο 5045/2023, άρθρο 44 παρ. 2 και αφορά στην ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ.

Από την απόφαση επισημαίνουμε τα εξής:

• Στο άρθρο 1 αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ

  1. Ως κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων, ως «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» ή «Μονοκατοικία». Η κατοικία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ΑΤΑΚ (παρ. 1)
  2. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής της κατοικίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας για τον / τους ΑΤΑΚ που αποτελεί/ούν την κατοικία (παρ. 2 γ) εδ.β΄)

Ειδικά για το 2024, η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 €/ τ.μ., και όχι σε 1.000€ όπως προβλεπόταν στον Νόμο (παρ. 3).

• Στο άρθρο 3 περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία, η οποία εκκινείται από τον φορολογούμενο μέσω ηλεκτρονικής αίτησης που υποβάλει (ετησίως) στην εφαρμογή my PROPERTY της ΑΑΔΕ και θα πρέπει να συσχετίσει τον ΑΤΑΚ της κατοικίας του με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει μετά την υποβολή της αίτησης από τον φορολογούμενο να επιβεβαιώσουν την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων (παρ. 4).

  1. Η αίτηση του φορολογούμενου επαναλαμβάνεται τόσο στην περίπτωση που για την ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ίδιας ή διαφορετικής ασφαλιστικής επιχείρησης, όσο και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει περισσότερες ασφαλισμένες κατοικίες.
  2. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου), καθώς και σε περίπτωση που, εκτός από τον λήπτη της ασφάλισης, έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία και άλλα φυσικά πρόσωπα (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου), ο λήπτης της ασφάλισης καταχωρεί στην εφαρμογή myPROPERTY τους ΑΦΜ των ανωτέρω προσώπων, τα οποία θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ για να υποβάλλουν στην συνέχεια της δική τους αίτηση.
  3. Στην αίτηση της ΑΑΔΕ έχει προβλεφθεί πεδίο, σύμφωνα με το οποίο με την υποβολή της, ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και παρέχει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων της/των ασφαλισμένης/-νων κατοικίας/-κιών προς την ασφαλιστική επιχείρηση προκειμένου αυτή να επιβεβαιώσει την αντιστοίχιση του ακινήτου με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/-ων συμβολαίου/- ων.
  4. Η ανωτέρω υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για επιβεβαίωση των στοιχείων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 11.3.2024. Στο μεταξύ οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις τους θα έχουν υποβληθεί από τους φορολογούμενους το αργότερο έως 22.2.2024.

• Τέλος, στο άρθρο 4, αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν δοθεί κατευθείαν η έκπτωση από την ΑΑΔΕ, ο φορολογούμενος μπορεί να απευθυνθεί στην ΔΟΥ του.

Για την χορήγηση της μείωσης απαιτείται η προσκόμιση του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, συνεπώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν διαθέσιμο το απαραίτητο υλικό.

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια
Εύα Βαρουχάκη, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων


Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: