Ασφάλιση
Φωτοβολταϊκών

Φωτοβολταϊκά

Επένδυση στην καθαρή ενέργεια με ασφάλεια!

Αφορά ιδιοκτήτη ή και κατασκευαστή ,εργολάβο, υπεργολάβο:

Ασφάλιση συναρμολόγησης  οικιακών Φ/Β εγκαταστάσεων με καλύψεις:

 • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης
 • Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
 • Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση λειτουργίας  οικιακών Φ/Β εγκαταστάσεων με καλύψεις:

 • Πυρός & Συμπληρωματικών κινδύνων
 • Απώλειας Εσόδων

Ασφάλιση συναρμολόγησης   Φ/Β εγκαταστάσεων σε αγροτεμάχια  με καλύψεις:

 • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης
 • Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
 • Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση λειτουργίας   Φ/Β εγκαταστάσεων σε αγροτεμάχια με καλύψεις:

 • Πυρός & Συμπληρωματικών κινδύνων
 • Κατά παντός κινδύνου Μηχανικών Βλαβών
 • Απώλειας Εσόδων

Ζητήστε προσφορά!