δεύτερη ιατρική γνώμη από την Teladoc

Δεύτερη Ιατρική Γνώμη σε συνεργασία με την Teladoc Health

√ Τι είναι η Δεύτερη Ιατρική Γνώμη;

To ασφαλιστικό Πρόγραμμα ” Δεύτερη Ιατρική Γνώμη “ παρέχεται σε συνεργασία με την Teladoc Health και αφορά την παροχή 2ης ιατρικής γνώμης για θέματα διάγνωσης & θεραπείας του ασθενούς.
Προσφέρεται μέσα από ένα Δίκτυο 53.000+ απόλυτα εξειδικευμένων γιατρών παγκοσμίως που καλύπτουν 450+ ειδικότητες & υποκατηγορίες/ εξειδικεύσεις.

Πως Παρέχεται η υπηρεσία;

H υπηρεσία παρέχεται μέσα από τα εξής ασφαλιστικά προγράμματα υγείας:

Ποιό το όφελος για τους ασφαλισμένους.

Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν:

 1. Καλύτερη κατανόηση του ιατρικού τους προβλήματος
 2. Επιβεβαίωση της διάγνωσης
 3. Βοήθεια στη λήψη απόφασης από τις επιλογές θεραπείας

Προϋποθέσεις & Εξαιρέσεις Προγράμματος Δεύτερη ιατρική Γνώμη.

Προϋποθέσεις:

 • Η πάθηση για την οποία ζητείται 2η γνώμη να μην απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, καθώς η επεξεργασία των ιατρικών στοιχείων απαιτεί χρόνο 12-16 εργάσιμων ημερών.
 • Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει εξεταστεί από γιατρό και να έχει γραπτή γνωμάτευση.
 • Η διάγνωση θα πρέπει να συνοδεύεται από διαγνωστικές εξετάσεις ώστε να μπορεί να δοθεί η 2ηγνώμη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Εξαιρέσεις:

 • Οξέα περιστατικά
 • Ψυχιατρικές παθήσεις
 • Οδοντιατρικές παθήσεις

Διαδικασία χρήσης της υπηρεσίας

 1. Ο ασφαλισμένος καλεί το 1010.
 2. Ο γιατρός του 1010 ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και ενεργοποιεί τη διαδικασία.
 3. Οι γιατροί της Teladoc Health καλούν απευθείας τον ασφαλισμένο μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα από την ενεργοποίηση της διαδικασίας & συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες.
 4. Αναλύουν σε βάθος τις ιατρικές πληροφορίες τις κωδικοποιούν και τις οργανώνουν.
 5. Επιλέγουν ποιος από τους γιατρούς του δικτύου τους είναι ο καταλληλότερος για την συγκεκριμένη περίπτωση.
 6. Ο εξειδικευμένος γιατρός εξετάζει την περίπτωση και συντάσσει έκθεση για την διάγνωση & την καταλληλότερη θεραπεία
 7. Η τελική ιατρική έκθεση, μεταφρασμένη στα ελληνικά, παραδίδεται στον ασθενή 12-16 εργάσιμες ημέρες από τότε που παραδόθηκαν όλα τα δικαιολογητικά

Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: