μόνιμη ολική ανικανότητα - άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και Ασφάλεια Εισοδήματος

Η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα είναι η πιο σοβαρή μεταβολή της κατάστασης της Υγείας ενός ανθρώπου, επειδή πρόκειται για μόνιμη αναπηρία. Μπορεί να προκληθεί από μια ασθένεια ή ένα ατύχημα, γεγονότα που δημιουργούν ανήκεστο βλάβη στον παθών και σχετίζονται άμεσα με την απώλεια του εισοδήματός του, γιατί δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμά που ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η ανικανότητά του ή άλλο ανάλογο προς τα προσόντα και την μόρφωση του.

Παρακάτω απαντούμε στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα σε σχέση με το Ασφαλιστικό συμβόλαιο του παθόντος. Συνεχίστε να διαβάζετε το άρθρο ή κάντε κλικ πάνω στο ερώτημα που σας ενδιαφέρει για να οδηγηθείτε απευθείας στην σχετική απάντηση. Εάν χρειάζεστε διευκρινήσεις ή έχετε πρόσθετα ερωτήματα, επικοινωνήστε μαζί μου.


Τι γίνεται με αυτούς που δεν εργάζονται όταν βρεθούν σε κατάσταση μόνιμης ολικής ανικανότητας; Καλύπτονται αυτές οι περιπτώσεις ασφαλιστικά; Και πότε;

Ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε Εταιρίας. Η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα πιστοποιείται άμεσα για την ενεργοποίηση της κάλυψης από την Ασφαλιστική στην περίπτωση της πλήρους και αντικειμενικής αδυναμίας του Ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος και ασθένειας να εκτελεί χωρίς την βοήθεια έτερου προσώπου τις ημερήσιες δραστηριότητές του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, όπως η μετακίνηση εντός της οικίας του, η ένδυση και η σίτιση.

Τι θεωρείται, Ατύχημα και τι Ασθένεια στην Μόνιμη Ολική Ανικανότητα;.

Ως Ατύχημα θεωρείται κάθε περιστατικό που ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία προκαλεί στον Ασφαλισμένο σωματική βλάβη και οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεσή του.
Ως Ασθένεια θεωρείται κάθε μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του Ασφαλισμένου που δεν θεωρείται Ατύχημα.

Ποια είναι τα σημαντικά έγγραφα που λαμβάνει υπόψη της η Ασφαλιστική για την ενεργοποίηση της κάλυψης;

 1. Στην διαδικασία αναγνώρισης της ανικανότητας του Ασφαλισμένου λαμβάνεται πάντα υπόψη ο βαθμός της ανικανότητας που ορίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ενιαίο Πίνακα Προδιορισμού Ποσοστών Αναπηριών, όπως αυτός ισχύει για κάθε φορά. Κατεβάστε το αρχείο εδώ. Σε καμία περίπτωση η ανικανότητα δεν αναγνωρίζεται μόνο από πιστοποιητικά ανικανότητας Νομαρχιακών ή Υγειονομικών Επιτροπών.
 2. Κάθε πιστοποιητικό ή έγγραφο που προσκομίζεται στην Εταιρία για να αναγνωριστεί η ανικανότητα υπόκειται στην τελική κρίση της αποδοχής της Εταιρίας. Ωστόσο η σχετική κρίση ασκείται πάντα με καλή πίστη, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και το αντικείμενο της ασφάλισης καθώς και την κατάσταση του Ασφαλισμένου, η οποία μπορεί πάντα ελεγχθεί και από ιατρό της ιδίας.

Ποιες είναι οι συνηθέστερες εξαιρέσεις του συμβολαίου;

 • Ασθένειες καθώς και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Προσαρτήματος, της επαναφοράς του σε ισχύ ή της τροποποίησής του.
 • Σωματικές βλάβες και αναπηρίες που προϋπήρχαν της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Προσαρτήματος, της επαναφοράς του σε ισχύ ή της τροποποίησής του.
 • Διάπραξη εκ μέρους του Ασφαλισμένου ποινικά τιμωρουμένης πράξης, εκτός εάν αυτή είναι πταίσμα.
 • Πολεμικά γεγονότα, πολιτική ή στρατιωτική στάση, επανάσταση, συμμετοχή σε διαδηλώσεις και ταραχές γενικά, καθώς και κάθε μορφής τρομοκρατική ενέργεια.
 • Επιδράσεις ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας, χημικής μόλυνσης.
 • Συνέπειες αναθυμιάσεων φαρμάκου, δηλητηρίου ή αερίου.
 • Απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμός και οι συνέπειές τους.
 • Ψυχιατρικές παθήσεις, Νευροφυτικές διαταραχές και τις επιπλοκές τους.
 • Εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.
 • Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
 • Οφείλεται σε συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις πυγμαχίας ή πάλης, ή σε κατάδυση, αλεξιπτωτισμό, αιωροπτερισμό, ανεμοπτερισμό, και πτήση με αερόστατο.
 • Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε πτήσεις με αεροσκάφος ή άλλα εναέρια μέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισμένων εναέριων συγκοινωνιών.
 • Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα.
 • Αλκοολική ηπατοπάθεια και μέθη οδηγού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών καθώς και τις επιπλοκές τους.
 • Συγγενείς παθήσεις.
 • Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του.

Εμείς αναλαμβάνουμε να καλύψουμε το εισόδημά σας είτε εργάζεστε, είτε όχι και στις ακόλουθες περιπτώσεις. Δείτε εδώ.


Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: