Ομαδική Ασφάλιση
Ατόμων - Κλειδιά

Ασφάλιση Ατόμων "κλειδιά"

Περιορισμός Αναπάντεχων Οικονομικών Απωλειών!

Δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να αποζημιωθεί για την οικονομική απώλεια, που θα υποστεί έμπειρο και ικανό στέλεχος σε περίπτωση απώλειας ζωής του ή μόνιμης ανικανότητας του προς εργασία, μέχρι  η επιχείρηση με ένα τρόπο φυσιολογικό και όχι πιεστικό να:

  • αντικαταστήσει το προϋπάρχον άτομο με ένα νέο
  • ξεπληρώσει τα χρέη της
  • διανείμει χρήματα στους επενδυτές
  • αποζημιώσει τους υπαλλήλους και
  • κλείσει το τμήμα ή ακόμα και την επιχείρηση

Ζητήστε προσφορά!