ομαδική ασφάλιση εργαζομένων φορολογία

Oμαδική ασφάλιση εργαζομένων και φορολογία επιχείρησης

Η ομαδική ασφάλιση εργαζομένων παρέχεται κυρίως μέσα από μικρομεσαίες αναπτυσσόμενες ή και μεγάλες επιχειρήσεις, σωματεία ή συλλόγους , αθλητικές ομάδες, σχολεία και άλλες οργανώσεις, με σκοπό να καλύψει τυχόν ελλείψεις του κρατικού φορέα ειδικότερα στους τομείς Υγείας, Ζωής, Εισοδήματος και Σύνταξης.

Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των υπαλλήλων επιβάλλουν κατά μια έννοια στον σύγχρονο επιχειρηματία, εάν αυτός ενδιαφέρεται πραγματικά για την ευημερία τους ώστε να λειτουργεί ομαλά η επιχείρησή του, να δημιουργήσει με την ομαδική ασφάλιση εργαζομένων την εικόνα εμπιστοσύνης για την ανασφάλεια του σήμερα!

Έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι εργαζόμενοι που απολαμβάνουν τα προνόμια ενός ομαδικού συμβολαίου υγείας ή και ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, συμπληρωματικό του κρατικού μας φορέα, αφενός μεν δεν ανησυχούν σε περίπτωση υγείας των ιδίων ή των εξαρτώμενων μελών τους για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εάν και όταν τις χρειαστούν, αφετέρου δε με δυσκολία θα πάρουν την απόφαση να μετακινηθούν σε μια άλλη εταιρεία…

Γιά την ομαδική ασφάλιση, η υλοποίηση ενός ομαδικού προγράμματος Υγείας ή και συνταξιοδοτικού προγράμματος γίνεται μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρείας και της Επιχείρησης για να προσφέρει κάλυψη στους υπαλλήλους και στα στελέχη της. Μπορεί να επεκταθεί και στα εξαρτώμενα μέλη αυτών κυρίως βαθμού Α΄ συγγένειας.

Ο εργοδότης, ως συμβαλλόμενος, πληρώνει τα ασφάλιστρα στην Ασφαλιστική Εταιρεία εξασφαλίζοντας άμεση ανταποδοτικότητα στον εργαζόμενο για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας με χαμηλότερο κόστος, όπως για παράδειγμα, σε σχέση με την αύξηση του μισθού του. Επισημαίνω ότι η συμμετοχή της επιχείρησης είναι ελεύθερη ανάλογα με τον προϋπολογισμού του ποσού δαπάνης για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό και μπορεί εύκολα να μεταβληθεί ως και να διακοπεί.
Ανάλογα με το βαθμό προστασίας που προτιμάει η επιχείρηση για τους εργαζόμενους της μπορεί να γίνει διαβάθμιση σε κλιμακωτές ανάγκες ανάλογα με τα εταιρικά προνόμια που παρέχονται: π.χ. Εxecutive Benefits και Stuff Benefits.

Α. Τα οφέλη για το Εργοδότη από την ομαδική ασφάλιση εργαζομένων είναι τα εξής:

Στα προγράμματα Ομαδικής ασφάλισης Υγείας και Ζωής:

 • Λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας
 • Βοηθά στην άμεση ενδυνάμωση της σχέσης με το προσωπικό του
 • Συνεισφέρει στην καλή εικόνα του
 • Αυξάνει το κύρος του στην αγορά εργασίας
 • Συνεισφέρει στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου εργαζομένων
 • Συμβάλει στη διατήρηση έμπειρου προσωπικού και στελεχών
 • Αποτελεί εργαλείο διαχείρισης κινδύνων στην εργασία
 • Αποτελεί εναλλακτικό τρόπο ανταμοιβής προσφέροντας μεγαλύτερο όφελος στον εργαζόμενο γιατί δεν φορολογείται και δεν παρακρατείται.
 • Προσφέρει σημαντικά φορολογικά κίνητρα ( Προβλέπεται φοροαπαλλαγή μέχρι €1.500 ανά εργαζόμενο ετησίως για τα προγράμματα Υγείας & Ζωής ).*
 • Δεν επιβαρύνεται η Εταιρεία με εργοδοτικές εισφορές

Στα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα:

Οι εισφορές του εργοδότη εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος σε ισχύ για εισοδήματα 1/1/2014

Β. Τα οφέλη για το Εργαζόμενο από την ομαδική ασφάλιση είναι τα εξής:

Στα Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας:

 • Παρέχει την δυνατότητα να συμπληρώσει ή και να αναβαθμίσει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης έχοντας αποκτήσει αρκετές από τις καλύψεις ενός ιδιωτικού ατομικού συμβολαίου.
 • Επίσης, την δυνατότητα κάλυψης των εξαρτωμένων μελών της οικογένειας με ιδιαίτερα οικονομικό κόστος
 • Έχει το δικαίωμα της δεύτερης επιλογής με εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες άμεσης εξυπηρέτησης και χαμηλότερο κόστος από αυτό των ατομικών συμβολαίων, είτε για τον ίδιο, είτε για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, καλύπτοντας το συναίσθημα της ανασφάλειας του ξαφνικού.
 • Είναι είδος ανταμοιβής για την αφοσίωση στην εταιρεία και την αποδοτικότητά του
 • Ενισχύει έμμεσα το εισόδημά του
 • Νοιώθει σιγουριά και αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών υγείας και πιο αισιόδοξος για το μέλλον του

Στα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα:

Οι εισφορές εργαζομένων σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εκπίπτουν πλήρως από την προσωπική φορολογική τους δήλωση

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα των ομαδικών προγραμμάτων Υγείας της Ιnteramerican :

 • Aπευθείας κάλυψη σε πλήθος συμβεβλημένων νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων
 • Κάλυψη χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας για ομάδες εργαζομένων με περισσότερα από 10 άτομα
 • Κάλυψη παθήσεων που προϋπάρχουν της ασφάλισης, όταν προέρχονται από ασθένεια ή ατύχημα
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο με τις λιγότερες δυνατές εξαιρέσεις
 • Κάλυψη επισκέψεων σε οφθαλμίατρους
 • Κάλυψη ιατρικών επισκέψεων για εμβολιασμό καθώς και των εμβολίων
 • Απλές διαδικασίες


* ΦΕΚ Α167/2013Ν.4172 άρθρο 14 ομαδικά Πατήστε εδώ
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για ομαδικά συμβόλαια συνταξιοδοτικά εργαζομένων ελληνικής θυγατρικής εταιρείας που καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική εταιρεία στην ελληνική θυγατρική Πατήστε εδώ


Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: