Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων pdf