συμφέρει η ιδιωτική ασφάλιση;

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το κόστος της Υγείας…

Το κόστος της Υγείας είναι ένα σύνθετο θέμα που περιλαμβάνει διαφορετικούς παράγοντες, όπως το πού και πως παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας, τον πάροχο υπηρεσιών και το ύψος παροχών της ασφαλιστικής κάλυψης.

Το κόστος, επομένως, διαφοροποιείται σημαντικά, εφόσον εξαρτάται από τους προαναφερόμενους παράγοντες και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα σε αυτόν που θα χρειαστεί να λύσει το πρόβλημα του με τον πιο σωστό τρόπο αντιμετώπισης στον εξειδικευμένο πάροχο υγείας.

Ερχόμενοι στο σήμερα, η χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας, σύμφωνα με τους τελευταίους δημοσιευμένους λογαριασμούς της κυβέρνησης το 2020 ήταν πάνω από 17,5 δις €. Αυτό αναλογεί σ’ ένα μέσο όρο κόστους της τάξης €3.856 ανά νοικοκυριό, όταν το μέσο εισόδημα των Ελλήνων την ίδια χρονιά ήταν €17.089 ( Πηγή Δελτίο Τύπου Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) έτους 2020, ΕΛΣΤΑΤ, 2022 ).

  • Το 1/3 των χρημάτων για την Υγεία καλύπτεται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Το κόστος Υγείας είναι από τα σημαντικότερα ετήσια κονδύλια για τα νοικοκυριά, πιο πάνω από τα τρόφιμα €3.452 και τα έξοδα κατοικίας €2.452.
  • Η δωρεάν Δημόσια Υγεία είναι μύθος, διότι καταβάλλουμε εισφορές και φόρους για την Υγεία, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουμε από την τσέπη μας το όποιο ποσοστό συμμετοχής για δημόσιες υπηρεσίες όσο και για υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτει το ταμείο μας.

Επικοινωνώντας, λοιπόν, με την πραγματικότητα, αφού το 61,8% των εξόδων χρηματοδοτείται από τους φόρους μας και τα δημόσια ταμεία, ενώ το υπόλοιπο 38,2% καταβάλλεται από τον πολίτη με απευθείας πληρωμές στους παρόχους υγείας για τις υπηρεσίες τους, δεν είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος στους μύθους και στις αντιλήψεις γύρω από το κόστος της Υγείας;

Για να εξεταστεί επομένως η περίπτωση του ακριβούς κόστους υπηρεσιών Υγείας κατά την γνώμη μου θα πρέπει να συνδράμουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με επάρκεια και αποτελεσματικότητα έχοντας ως γνώμονα την έγκαιρη πρόληψη και την υιοθέτηση καθημερινών υγιεινών συνηθειών τρόπου διαβίωσης του πολίτη.

Επίσης, είναι σημαντικό και οι Ασφαλιστικές Εταιρίες να μπορούν να παρέχουν τα προγράμματά τους με ένα λογικό αυξανόμενο κόστος στην διάρκεια των ετών, ώστε ο κάθε ασφαλιζόμενος να έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αλλά και να κρατήσει το συμβόλαιο του ως τα βαθιά γεράματα..

Επομένως… μήπως συμφέρει η Ιδιωτική Ασφάλιση ;

Ευτυχώς ή δυστυχώς ,η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει η μόνη που έρχεται να καλύψει τα κενά και τα πρόσθετα έξοδα που καταβάλλει ο πολίτης από την τσέπη του εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονομική και συναισθηματική ηρεμία. Εξάλλου η πρακτική έχει δείξει ότι η έγκαιρη διαχείριση του κόστους ποτέ δεν έβλαψε την τσέπη του καθενός μας!

Τα συμπεράσματα δικά σας!


Ασφαλιστικό Γραφείο InsuranceTime Γεωργία Καρνέζη
Μοιραστείτε το: